حراج

حراج کیف چرم و محصولات دارای ایراد جزیی در قالب انبار تکانی هر چهارشنبه ساعت هفت غروب انجام میشود. همچنین بصورت دوره ای بعضی از محصولات چرم دارای تخفیف در این صفحه قرار میگیرند.