RSS وبلاگ

عوض کردن رمز قفل کیف چرم

بیشتر قفل هایی که برای کیف های چرم استفاده می شوند به این شکل یا شبیه به این موارد هستند که فقط شاهد تفاوت هایی جزئی در ظاهر آنها هستیم . اما از نظر فرایند و نوع باز شدگی حالت یکسان دارند.