RSS پست‎های وبلاگ "1400" "خرداد"

عوض کردن رمز قفل کیف چرم

بیشتر قفل هایی که برای کیف های چرم استفاده می شوند به این شکل یا شبیه به این موارد هستند که فقط شاهد تفاوت هایی جزئی در ظاهر آنها هستیم . اما از نظر فرایند و نوع باز شدگی حالت یکسان دارند.