کمربند

متفاوت بودن و کاربردی بودن از مزیتهای اصلی کمربند مردانه چرم است که در بسته بندیهای لوکس خانه چرم حقی تبدیل به یک کادو بی نظیر و کم رقیب شده است.